ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คนที่รู้จักเราดีที่สุด


ในบางครั้ง
เราคิดว่า
คนนี้แหละ คือคนที่รู้จักเราดีที่สุด
ความจริงแล้ว
เขาอาจจะไม่รู้จักเราเลยก็ได้
ทิวฟ้า ทัดตะวัน
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนที่รู้จักเราดีที่สุด
น่าจะเป้นตัวเราเองนะ

ณ กมล

artyhouse กล่าวว่า...

นั่นคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดอย่างหนึ่งครับ

ทิวฟ้า