ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

หนาวนี้หนาวแล้วหนาวนี้หนาวแล้ว

เจ้าดวงแก้วกอดอก

หัวใจไหวตก

อกสั่นไหวไหว

หนาวนี้หนาวแล้ว

เจ้าดวงแก้วอยู่ไหน

ลมหนาวพัดวีมาทีไร

หนาวถึงเนื้อในเนื้อนี้

หนาวนี้หนาวแล้ว

เจ้าดวงแก้วของพี่

หนาวแสนหนาวดั่งนี้

เจ้าหลบลี้อยู่หนใด

หนาวนี้หนาวแล้ว

เจ้าดวงแก้วหรือทนได้

หนาวนี้หรือหนาวไหน

ก็ยังหนาว

ทิวฟ้า ทัดตะวัน

photo from : http://i1.trekearth.com/photos/7048/crw_5581.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: