ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รอยเท้าช้าง


ในบรรดารอยเท้าทั้งหมด ถือว่า รอยเท้าช้างใหญ่ที่สุด

ในบรรดาการฝึกสติทั้งหมด มรณานุสตินับว่ายิ่งใหญ่ที่สุด

ดูก่อนอานนท์ ในวันหนึ่ง ๆ เธอระลึกถึงความตายวันละกี่หน

เราตถาคต ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ทุกลมหายใจเข้าออก.- พุทธวจนะ

2 ความคิดเห็น:

กิ๊ก กล่าวว่า...

น่าสนใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร่มื้อเส่าะเรารัร