ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มือใด ( บทกวี )

มือใครใดเล่าสร้าง..................เสกสรรค์
มือพระเจ้าบนสวรรค์...............วาดว้าง
มือดาวอีกมือจันทร์.................เจิมแจร่ม โลกฤๅ
มือมนุษย์แหละอ้าง.................อวดโอ้ฝีมือ ฯทิวฟ้า ทัดตะวัน
๒๘-๐๒-๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น: