ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

การเดินของปราชญ์ในความงาม ย่อมมีความไม่งาม

ในความไม่งาม ย่อมมีความงาม

การเดินไปท่ามกลางระหว่างความงามและความไม่งาม

คือการเดินของปราชญ์

ทิวฟ้า ทัดตะวัน

11/02/2550

photo from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/81/Purple-flower.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: