ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความละเอียด

"เราต้องทำงานให้ละเอียด

และทำอย่างละเอียด

แต่อย่ายึดติดในความละเอียดนั้น "


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
ตุลาคม ๒๕๔๙

ไม่มีความคิดเห็น: