ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

หากจะไป ( บทกวี )

หากจะไป
สู่ความผ่องใสแห่งสัจจะ
สู่ความสว่างแห่งพุทธะ
สู่ความปล่อยละและปล่อยวาง

หากจะไป
ในสถานวิมานมาสเอมอาสน์ว่าง
ในสถานอันอบอุ่นอรุณร้าง
ในก้าวย่างบุกบั่นและมั่นคง

หากจะไป
ไม่ใช่เวิ้งฟ้าพนาท่ง
ไม่ใช่สิ่งใดที่ดำรง
ไม่ใช่ความบรรจงเจียระไน

หากจะไป
ฝันใฝ่ใฝ่ฝันมั่นใฝ่
ตรองตรึกตรึกตรองคะนองใน
ยิ่งไกลไกลยิ่งวิ่งพ้น

หากจะไป
ปล่อยว่างเยื่อใยแห่งต้น
เรียวปลายพรายเพริศเจิดสกล
จะไม่แย้มไม่ยลและไม่มี


ทิวฟ้า ทัดตะวัน

29/11/2549photo from :http://www.will-bluebottle.jp/archives/img/ssr04_11_28_2.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: