ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แสงแห่งความอบอุ่นเราควรช่วยผู้อื่นเมื่อช่วยได้
เราควรรักในทุก ๆ สรรพสิ่ง
เราควรจะยินดีเมื่อคนอื่นทำดี
เราควรจะยินดีเมื่อคนอื่นได้ดี
เราไม่น่าจะริษยาคนอื่น
เราควรทำใจเอาไว้ให้เป็นปกติ


ทิวฟ้า ทัดตะวัน

จันทร์ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

http://www.hispic-cafe.com/street/street1993/image/street9319.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: