ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความไม่มีโรค

"อโรคฺยา ปรมา ลาภา

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

คำว่าไม่มีโรค นั้น หมายถึง

ไม่มีโรคโลภ โรคโกรธ โรคหลง นั่นแล

หาใช่โรคทางการแพทย์ไม่

เพราะโรคทางการแพทย์นั้น

รักษาอย่างไร ป้องกันอย่างไร

ก็ไม่มีทางหาย ไม่มีทางหมดไปได้"


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
มิถุนายน ๒๕๔๙

ไม่มีความคิดเห็น: