ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันสุข

สวัสดีวันศุกร์ครับ

วันนี้ก็เป็นวันสุข สมชื่อจริง ๆ

แม้ว่าการเรียนจะหนักหนาเพียงไร

แต่ก็ยังเป็นสุขอยู่ได้เสมอ

ในตอนนี้น่ะนะ ไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง เราต้องระลึกรู้ให้ทัน

วันนี้ราบรื่น พรุ่งนี้อาจไม่

วันนี้เป็นสุข พรุ่งนี้อาจไม่เป็น

วันนี้ดี พรุงนี้อาจไม่ดี

แต่จะให้ทำอย่างไรเล่า ในเมื่อมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง

ก็ต้องยอมรับและอยู่ให้ได้

อย่างเป็นกลาง

เมื่อนั้น ก็จะไม่เป็นทุกข์แล


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
01/06/2550

ไม่มีความคิดเห็น: