ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

กรุ่นกลิ่นแก้ว


๏ กรุ่นกลิ่นแก้ว............. กำสรวล
แสงทองทา................... ทาบฟ้า
ใจหากจวน.................... เจียนจ่อม
จมพื้นหล้า.................... แหลกวาย ฯ

๏ วายทุกข์ห้อม............ แห่พัน ก็ดี
เกรงบ่ตาย.................... นี่แล้ว
เกิดใหม่ผัน................... มาใหม่ อีกแล
กลิ่นแก้วแผ้ว................ จักผวน ฯ

๏ ลืมอื่นได้................. ทั้งโลก
ลืมเจ้าหวน.................. อยู่หั้น
โศกอื่นโศก................. หายโศก
โศกเจ้านั้น.................. ห่อนหาย ยากหาย ฯ

๏ ลมโบกบ้า............... บรรลัย
ฟาดทำลาย................. เรียบร้าง
ไฟหมื่นไฟ.................. โหมหัก
รักท้าสล้าง.................. อยู่ยง ฯ


๏ สายนักแล้ว............. ฟ้าสวย
เมฆถูกสง................... สู่ฟ้า
กลิ่นแก้วชวย............... ชื่นกลิ่น
กลิ่นย้ำช้า................... ชื่นนาน โศกนาน ๚ ๛


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
เสาร์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น: