ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

การยอมรับ


แน่ะ ! เราทั้งหลาย

ก็การกระทำและผลของการกระทำของเรานั้นแล

เกิดขึ้นและเป็นไป

ก็เรานั้นแลยังเราให้เป็นไป

ดูก่อน เราทั้งหลาย

พึงยอมรับความโชคดีและความชั่วร้าย

อันเข้ามาเยือนเรา

โดยดุษณี โดยความกล้า โดยความเข้มแข็งเถิด

เพราะนั่นคือผลการกระทำของเราเอง

เราย่อมไม่อาจปฏิเสธ

แพ้เพียงเศษเสี้ยวของหนึ่งฝุ่นธุลี


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
03/01/2551

ไม่มีความคิดเห็น: