ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

To be a Better Man


* Send someone to love me, I need to rest in arms
Keep me safe from harm in pouring rain
Give me endless summer, Lord I fear the cold
Feel I'm getting old before my time
** As my soul heals the shame, I will grow through this pain
Lord I'm doing all I can to be a better man
Go easy on my conscience 'cause it's not my fault
I know I've been taught to take the blame
Rest assured my angels will catch my tears
Walk me out of here I'm in pain
[Repeat **]
Once you've found that lover you're homeward bound
Love is all around, Love is all around
I know some have fallen on stony ground
But Love is all around
[Repeat * , **]


ฟังเพลงคลิกที่นี่ครับ

A.W.ARTY
21/12/2551

ไม่มีความคิดเห็น: