ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เงียบงัน


อะไร ๆ ทำให้เราได้มาพบกัน

แล้วอะไร ๆ ก็ทำให้เราต้องจากกัน

โดยที่ไม่มีอะไร ๆ

โลกของวันนี้

กับโลกของเมื่อวาน

แตกต่าง

ไม่เหมือนเดิม

อะไร ๆ

ก็ไม่เหมือนเดิม

ไม่ใช่หรือ

ในหัวใจของใครคนหนึ่ง

เงียบ

เงียบ

และ

เงียบ

เงียบงัน


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
21/02/2552

ไม่มีความคิดเห็น: