ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เชิญทุกท่านร่วมชมศิลปะการแสดงสดและอ่านบทกวีเชิญทุกท่านร่วมชมศิลปะการแสดงสดและอ่านบทกวี


วันที่ 20 มิถุนายน นี้


ชั้น 5 ห้อง Auditorium


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ตั้งแต่เวลา 17.00 น.รายละเอียดเพิ่มเติม


: สมพงษ์ ทวี’ 08-1696-6735

: จิตติมา ผลเสวก 08-1583-7493


ARTY รายงาน

13/06/2552


ไม่มีความคิดเห็น: