ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เชิญร่วมงานอ่านบทกวีของผม

กำหนดการเวที “สอบ Admission ถูกทิศทางจริงเหรอ?”
ครั้งที่ 2 / วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552

ณ Playground สนามปล่อยของพื้นที่ประลองความคิดสร้างสรรค์

ลานกิจกรรมชั้นศูนย์อาหาร

จามจุรีสแควร์

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

14.00 – 14.15 น. ดนตรี วงยูเรก้า (แบงค์, บิว)

14.15 – 14.20 น. แนะนำ “คิดดีสแควร์” โดย “เครือข่ายคนคิดดี”

14.20 – 14.30 น. ดนตรี กวี (ยังไทย)

14.30 – 15.00 น. คุยกับคุณหมอ นาวาอากาศเอก นพ. เกษม วิจัยธรรม“ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่กับวิธีป้องกันของเยาวชนไทยในสถานศึกษา”

15.00-15.30 น. เพ้นท์หน้ากากอนามัย สวย สดใส สร้างสรรค์

15.30-15.40 น. ดนตรี กวี ( ทิวฟ้า ทัดตะวัน ดนตรีโดย กะทิ -อิทธิ แผ่นเงิน )

15.40 – 17.00 น. เสวนา “สอบ Admission ถูกทิศทางจริงเหรอ?” กับนักขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา - คุณอำนวย สุนทรโชติ - คุณพัชรากร ลาภเจริญกิจ (ผู้ปกครอง) - นายวีรชน ศรียะพันธ์ น้องเบน (นักเรียนโรงเรียนเบญมราชูทิศ นนทบุรี) - พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (เครือข่ายแม่และเด็ก) ดำเนินรายการ


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
24/07/2552

ไม่มีความคิดเห็น: