ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บอกบุญรายปักษ์

เปิดตัวนิตยสารสำหรับชาวพุทธ บอกบุญรายปักษ์

นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล
borkboon@thaimail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 มีนาคม 2551
เรียน สื่อมวลชน ที่เคารพ
แก้ว ลายทอง กับ รักษ์ มนัญญา ประสานพลังศรัทธา ผนึกความคิด เปิดนิตยสารสำหรับชาวพุทธ ในชื่อ บอกบุญรายปักษ์ เพื่อเป็นคู่มือการทำบุญอย่างถูกต้องเล่มแรกของเมืองไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์และคำสอนของพระเถระทั้งหลาย ทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่อง เชิดชู ส่งเสริม พระพุทธศาสนาให้มั่นคง เพื่อเป็นป้ายบอกทางแห่งความสงบสุขและสันติภาพของสังคม
บอกบุญรายปักษ์ ได้ระดมพลังปัญญาจากพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงความรู้ นักปฏิบัติ นักการศาสนา กวี นักเขียน และสาธุชน มาช่วยกันเผยแผ่พลังธรรมและพลังความรู้ เพื่อชาวพุทธทุกท่าน ด้วยท่าทีอันรื่นรมย์และเอิบอิ่มอย่างยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า นี่คือปฐมกาลของการทำนิตยสารเรื่องศาสนาให้น่าอ่าน และไม่ชวนง่วงเหงาหาวนอน...
พระเทพวิสุทธิกวี, พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ), ว.วชิรเมธี, พระมหาบุญนาน อกิญจโน, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร แสงกระจ่าง, คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร, คุณพจนา จันทรสันติ, คุณโดม วุฒิชัย, คุณไพวรินทร์ ขาวงาม, คุณสัจภูมิ ละออ, คุณแก้ว ลายทอง, คุณกานติ ณ ศรัทธา, คุณดวงแก้ว กัลยาณ์, คุณรักษ์ มนัญญา, คุณแสนพัน บัณฑิต, คุณอรุณวดี อรุณมาศ และนักเขียนท่านอื่นๆ อีกจำนวนมาก...คือผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังธรรมพลังบุญในครั้งนี้
บอกบุญรายปักษ์ เติมความเข้มข้นด้วยเรื่องราวทางวรรณธรรม (วรรณกรรมว่าด้วยศาสนา) โดยเปิดพื้นที่ให้มือเรื่องสั้นและกวี ส่งเรื่องสั้นหรือกวีนิพนธ์แนวพุทธศาสนาเข้าร่วมสมานฉันท์ เรื่องสั้นและบทกวีที่ได้รับคัดสรรลงพิมพ์ จะได้รับค่าเรื่องพอสมควร พอครบหนึ่งปี ทางกองบรรณาธิการจะนำเรื่องที่ผ่านตีพิมพ์มอบให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณค่า และประกาศเกียรติคุณเป็นเรื่องสั้น/บทกวีชั้นเยี่ยม เพื่อรับ “รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1” ใครจะเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณธรรม อย่าลืมส่งเรื่องดีๆ ไปร่วมสนุกและรอลุ้นด้วยความรื่นเริงในอารมณ์
บอกบุญรายปักษ์ กำหนดวางแผงทั่วประเทศเป็นปฐมฤกษ์ วันที่ 6 เมษายน 2551 นี้
รักษ์ มนัญญา
บรรณาธิการ บอกบุญรายปักษ์ // ผู้ประกาศข่าว
นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล
borkboon@thaimail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1
นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ มีความุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการนักเขียนของไทย มีความเจริญก้าวหน้า และมีแนวคิดสร้างสรรค์อันหลากหลาย จึงขอประกาศแนวทางเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เรื่องสั้น/บทกวี (ทางศาสนา) เพื่อรับ รางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1 ดังนี้
เป็นเรื่องสั้น/บทกวี ที่อธิบายเนื้อหาเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา/หรือเชื่อมโยงถึงกันได้ เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่มีองค์ประกอบทางวรรณกรรมที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ เป็นเรื่องสั้น/บทกวี ที่ผ่านการคัดสรรพิมพ์ในบอกบุญรายปักษ์ ในรอบ 1 ปี เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร/นิตยสารอื่นใด หรือพิมพ์รวมเล่มมาก่อน เป็นเรื่องสั้น/บทกวีที่มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทางนิตยสารบอกบุญรายปักษ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จเรียกคืนรางวัล ซึ่งมีความด่างพร้อยทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้จะประกาศยกย่องและมอบรางวัลไปก่อนแล้ว หากมีการฟ้องร้องใดๆ ทางนิตยสารบอกบุญรายปักษ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพิมพ์รวมเล่มเผยแผ่ ในรอบเวลา 1 ปี โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด การประกาศยกย่องเกียรติคุณของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรม และถือเป็นเกียรติอันถูกต้องแล้ว
*****************
*ส่งผลงานเรื่องสั้น/บทกวี ที่นิตยสารบอกบุญรายปักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**ส่วนกำหนดเวลาปิดรับเรื่องสั้น/บทกวี จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ที่นิตยสารบอกบุญรายปักษ์
นิตยสาร บอกบุญ รายปักษ์307 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2746-2617 อีเมล
borkboon@thaimail.com
การประกาศยกย่องเกียรติคุณและรางวัลวรรณธรรม ครั้งที่ 1 มีดังต่อไปนี้
เรื่องสั้น แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ -รางวัลวรรณธรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล -รางวัลวรรณธรรมดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล -รางวัลวรรณธรรมดี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
บทกวี แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ -รางวัลวรรณธรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล -รางวัลวรรณธรรมดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล -รางวัลวรรณธรรมดี 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมพระพุทธรูปสลักนามผู้ได้รับรางวัล
รวมรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

28/08/2552

ไม่มีความคิดเห็น: