ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Long Live The Queen

อาศิรวาท

โคลงดั้นบาทกุญชร

๏ ธ เสด็จใดเสด็จเสด็จด้วย..........โดยเสด็จ
คือพระนางแก้วจอมขวัญ..............คู่ฟ้า
พระดั่งพระหยาดเพชร..................ชโลมโลก
เพื่อพสกใต้หล้า..........................ฉ่ำเย็น ฯ

๏ พระนิรมิตรโศกราษฎร์ให้...........โศกหาย
เปรียบรัตติกาลเดือนเพ็ญ..............พร่างพื้น
กลืนกาฬผ่อนโทมนัสคลาย...........คืนสุข
ดับสระอื้นเศร้าฟื้น........................ผ่องเขษม ฯ

๏ พระประดับประมุขไท้................นิกรสยาม นับอดีต
จวบปัจจุบันเปรมปี-......................ติพ้น
ทุกชั่วทุกโมงยาม........................พระทัยท่าน
เป็นป่ารักน้ำล้น........................... แหล่งใจ ฯ

๏ อวยพระพรพระผ่านเกล้า..........กระมลกระหม่อม
คุณพระศรีรัตนตรัย......................ต่อตั้ง
คุณธรรมพระฟุ้งหอม...................หวนตรลบ เทอญนอ
สุดแผ่นดินฟ้ายั้ง.........................อยู่ยง ยืนยง ๚๛


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ทิวฟ้า ทัดตะวัน
07/08/09

ไม่มีความคิดเห็น: