ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แล้วเราก็จักเป็นเช่นนั้น

สวัสดีวันอังคารครับ

วันนี้กะว่าจะไปตัดผมเสียหน่อย

แต่ก็ไม่ได้ไปจนได้

เนื่องจากมีหลายอย่างที่ต้องทำ

แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ทำซักอย่าง

ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เรื่อยมา


ตามธรรมดาอีกอย่างหนึ่ง

การทำงานย่อมมีอุปสรรค

ก็ไม่รู้ว่าอย่างไร

บางครั้งเราก็ตั้งใจทำงานของเราด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่

แต่ก็มิวาย

มักจะมีมารมาผจญเป็นหนักหนา

แต่ก็นั่นแหละ

หมายความว่าเราจะต้องใช้ความกล้าหาญ

หมายความว่าเราต้องบำเพ็ญบารมี

หมายความว่าเราจะต้องเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม

โลกนี้เป็นที่อยู่ของผู้เข้มแข็งเท่านั้น

และอย่างไรก็ตามอีก

ผู้ที่เข้มแข็งก็ต้องจากโลกไป

ทั้งในภาวะของการจากไปแล้วกลับมา

เพื่อบำเพ็ญบารมี

ทั้งในภาวะของการจากไปชั่วนิรันดร์


ขออำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

ยังโลกนี้ให้เป็นสุขเถิด

ยังโลกนี้ให้ร่มเย็นเถิด

ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เถิด

แล้วเราก็จักเป็นเช่นนั้น


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๐๖๑๐๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น: