ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันแรก


วันนี้เป็นวันแรกที่ข้าพเจ้ามาทำงาน

ที่โรงพยาบาลบ้านผือ

เมื่อวานไปรายงานตัวที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในวันถัดไป

นับต่อแต่นี้ สถานภาพ ของ ข้าพเจ้า ก็

ได้

เปลี่ยน

ไปอีกแล้ว

ขอให้โลกสงบสุข

ธัชชัย ธัญญาวัลย
11/11/2552

ไม่มีความคิดเห็น: