ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อาศิรวาท

อาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โคลงดั้นบาทกุญชร

๏ สดับเสียงสรเหนาะล้วน... กระแสเสียง
ยอพระยศพระเกียรติคุณ.... ท่านไท้
ทุกเขตประเทศเพียง.......... ทิพยพาทย์
แห่งสวรรค์บรรเลงหล้าไล้... ภิรมย์ ฯ

๏ ดินใด ธ ยุรยาตรเยื้อง... ย่างพระบาท
แล้งจักกลับอุดม............... หมดแล้ง
ดินใด ธ เสด็จประพาส.... เพียงผ่าน ดินนอ
ดินดั่งฟ้ามืดแจ้ง.............. แจ่มไสว ฯ

๏ น้ำใด ณ น่านน้ำ......... น้ำเหือด
บ่มิห่างพระญาณไกล...... แต่น้อย
น้ำตาราษฎร์เป็นเลือด.... รินหลั่ง
ธ เสกทุกข์ให้คล้อย....... เคลื่อนคลาย ฯ

๏ ฉทศวรรษจึงดั่งฟ้า.... สยาม
ดาริกาดารดาษราย....... รุ่งจ้า
พระกรณียกิจงาม.......... ล้ำเลิศ
ชนทุกชนถ้วนหน้า........ สดุดี ๚๛


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธัชชัย ธัญญาวัลย

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือรุ่นทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 65

ไม่มีความคิดเห็น: