ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เป็น อยู่ คือ

วันนี้ฝนตก

บรรยากาศคลับคล้ายหน้าฝน

เมื่อวานนี้มืดครึ้มทั้งวัน

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนบันทึก

ทำให้อาจจะสูญเสียข้อมูลอันเป็นความรู้สึก

และอื่น ๆ ในฃีวิตได้ง่าย ๆ

++-*/-*+-*/-----+--*++--*//-+-*/-++-*/++-*/-+

เคยเปิดสมุดบันทึกเก่า ๆ อ่าน

เป็นที่น่าแปลกใจว่า

บางอย่างนั้นแทบจะจำไม่ได้เลยทีเดียว

ว่ามันเคยเป็น อยู่ คือ

++--*-*+-*+----*+++++*-/*-*-+--*-+-

...............................

เรารู้สึกอะไรในความรู้สึก

เรานึกถึงอะไรในห้วงคำนึงนึก

ท่ามกลางแสงประกายพรึกกระพริบทัก

กลางคืนคุ้นกลางวันไม่คุ้น

กลางคืนกรุ่นกลางวันจาง-เหมือนรู้จัก

บางครั้งบางคราบางคนรัก

คิดถึงนัก...คิดถึงนัก......คิด...ถึง...นัก...

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
21/01/2553

ไม่มีความคิดเห็น: