ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แด่ความรักด้วยความรัก


ใกล้จะถึงวันครบรอบยี่สิบหกปีของชีวิตเข้ามามากขึ้นทุกที ๆ

ชีวิตที่ล่วงเลยผ่านมาเป็นระยะเวลายี่สิบห้าปี

บางครั้งก็ดูเหมือนนาน บางครั้งก็ดูเหมือนสั้น

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะทำหนังสือครบวาระ

แห่งการดำรงอยู่ถึงยี่สิบห้าปี โดยไม่ตาย

และหากข้าพเจ้าจากไป

หนังสือเล่มนี้

จะเป็นหนังสืองานศพของข้าพเจ้า

ไม่มีใครจะรู้จักตัวเราเท่าตัวเราเอง

และไม่มีใครจะลึกซึ้งในจิตใจของเราเท่าตัวเราเอง


เมื่อไม่นานมานี้

มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิต

ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่มีเวลาใคร่ครวญ

และคำนึงถึง อย่างแจ่มแจ้ง

ข้าพเจ้าเรื้อร้างจากการเขียนบันทึกประจำวันไปหลายเพลา

และมันทำให้รายละเอียดปลีกย่อยหายไป

หมายถึงความทรงจำว่า วันไหน

แต่แก่นแกนแห่งความรำลึกถึงยังคงอยู่


ไม่น่าเชื่อว่าข้าพเจ้าได้รู้จักใครหลายคน

ใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิต

ในช่วงเวลาแห่งความเหมาะสม

มันเหมาะสมจนไม่อาจเชื่อได้ว่า

เป็นเรื่องบังเอิญ


มีเรื่องราวแห่งความรัก

ที่ข้าพเจ้าได้จดจำ

และยังจดจำ

และจะจดจำ

ไปตราบจนไม่อาจจดจำ

ข้าพเจ้าได้บันทึก

ทั้งในความทรงจำและแผ่นกระดาษ

บันทึกในความทรงจำนั้นแน่นแฟ้นในความรู้สึก

แต่บันทึกในแผ่นกระดาษแน่นหนาในข้อมูล


ข้าพเจ้าจะเขียนบทกวีรักสักบท

เพื่อมอบแด่ความรัก

และมอบแด่คนรัก

แม้เขาจะไม่ได้รักข้าพเจ้า

หรือเขาอาจจะรักข้าพเจ้า

ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญ

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า

คือข้าพเจ้ารักเขา

มันดีเท่าไหร่

ที่เรามีคนที่เรารัก

ที่เราได้รัก

ที่เราได้รู้จักความรัก

แม้คนที่เรารักจะไม่รู้ว่าเรารัก

แม้ความรักจะไม่ได้รักเรา

และแม้ความรักจะไม่ได้รู้จักเรา


ชีวิตนี้มีอะไรน่าจดจำมากมายนัก

มากจนข้าพเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

เพราะกลัวว่าจะจำสิ่งผ่านมาเข้ามาอีกไม่ไหวแล้วขอมอบความรักแด่ความรัก

และขอมอบความรักแด่คนที่ข้าพเจ้ารัก

ผู้ที่ข้าพเจ้าไม่เคยจะไม่รัก แม้เขาจะไม่รัก

ผู้ที่ข้าพเจ้าจะรักเขา แม้เขาจะรักหรือไม่


แด่โลกอบอุ่นภายใต้แสงเงาของธรรมาทิตย์แห่งพระสมณโคดมพุทธเจ้า


ธัชชัย ธัญญาวัลย
16 08 2553

ไม่มีความคิดเห็น: