ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

การค้นพบ

การที่เราค้นพบว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร

เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเล็ก ๆ

ข้าพเจ้าค้นพบว่า

ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งใด เมื่อประมาณหนึ่งปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา

เป็นการค้นพบที่ถูกต้องตรงใจข้าพเจ้ามากที่สุด

เป็นการยากลำบากของชีวิต

ที่กว่าจะพบความจริง

และกว่าจะได้ดำเนินชีวิตไปเพื่อความจริงนั้นอีกไม่กี่วัน

ข้าพเจ้าจะออกเดินทาง

เพื่อไปนมัสการพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยง

ผู้จักมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล

ข้าพเจ้าจะไปถวายภัตตาหาร

พร้อมปัจจัยอันพึงถวาย

ทั้งด้วยจะเขียนบทกวี

เพื่อสรรเสริญพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงนั้น

และเพื่อสรรเสริญพระโพธิสัตว์ทั้งปวง

ผู้กระทำความเพียร

ผู้บำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบถ้วน

เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวโลก

เพื่อพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามห้วงทะเลทุกข์ข้าพเจ้าต้องเดินทางโดยลำพัง

โดยรถยนต์ของข้าพเจ้าเอง

เป็นการเดินทางไกลโดยการขับรถเองเป็นครั้งแรกของชีวิต

และแม้ในอนาคตกาล

ข้าพเจ้าก็จะได้เดินทาง

เพื่อไปนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

ด้วยชีวิตของข้าพเจ้าเองค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะนอนดึก

แม้ข้าพเจ้าจะไม่ใครชอบการนอนดึก


อีกไม่นานนักข้าพเจ้าจะอำลาความยากแค้นแห่งการดำรงชีพ

ตามแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้ชื่นชอบการดำรงชีพ

อำลาความลำบากแห่งการอาศัยและแบกหามชาติตระกูล

ตามแบบฉบับแห่งผู้ชื่นชอบความเป็นชาติตระกูล

และอีกไม่นานข้าพเจ้าจะอำลาข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นข้าพเจ้าไปสู่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้ค้นพบข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเดินทางโดยสวัสดี

ไม่มีความคิดเห็น: