ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ว่าด้วยความตาย (จริง ๆ) ครั้งที่ ๔สวัสดีวันอาทิตย์ครับ

ว่ากันด้วยเรื่องความตายอีกครั้ง

และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

การระลึกถึงความตายนี้ควรระลึกเนือง ๆ


ดังที่เคยกล่าวมาแล้วในครั้งก่อน ๆ


ในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามพระอานนท์ว่า


อานนท์ วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายกี่ครั้ง


พระอานนท์ในขณะนั้นยังเป็นโสดาบัน


พระอานนท์ทูลว่า


เจ็ดครั้งพระเจ้าข้า


ยังห่างอยู่อานนท์ ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
นี่จึงเป็นต้นแบบให้สาวกทั้งหลายปฏิบัติตาม


"ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก"


พระคาถานี้ มีนัยยะไปถึง


การมีสติอยู่ตลอดเวลา


มีใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา


มีสันติตลอดเวลา


เป็นอรหันตภาวะ
สมัยเป็นเด็กข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือจำพวก


ตายแล้วไปไหน


การถอดจิต


อะไรเทือกนี้


ความจริงก็อยากถอดจิตได้กับเขาเหมือนกัน


แต่ด้วยความขี้เกียจ


ก็เลยทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ความจริงคำว่าจิตที่ออกจากร่างนี้


มีความเข้าใจผิดกันอยู่มากในหมู่พุทธบริษัทชาวไทย


เพราะไปเข้าใจเอาว่า

จิตที่ว่านี้คือ วิญญาณ


เป็นความเข้าใจที่ผิด

ผิดทั้งความหมายผิดทั้งรูปศัพท์


ความจริงวิญญาณแปลว่าความรับรู้

การรับรู้ หรือ กระแสประสาทรับรู้นั้นเราเรียกว่า วิญญาณ


ดังนั้น วิญญาณจึงมีอยู่ ๖


ตามอวัยวะรับรู้หรือ แดนแห่งรับรู้


มี จักขุวิญญาณ อันหมายถึงการรับรู้ทางตา เป็นต้น

ส่วนวิญญาณ แบบที่เข้าใจผิดกันนั้น

ทางภาษาธรรม เรียกว่า อาทิสสมานกาย หรือ กายทิพย์

เป็นกายที่ทับซ้อนอยู่กับกายหยาบอีกชั้นหนึ่ง

การเห็นกายทิพย์นี้ตาธรรมดาไม่อาจเห็น

จะเห็นก็ต่อเมื่อมีตาทิพย์

หรือกายทิพย์มีกำลังมากและปรารถนาจะให้เห็น

การรับรู้ว่ามีกายทิพย์อีกอย่างหนึ่งที่ควรทราบคือ

การฝัน

การฝันนั้นคือการไปท่องเที่ยวของกายทิพย์

สังเกตได้ง่าย ๆ ว่า เวลานอนหลับในคืนที่ฝันมาก ๆ

หรือฝันร้ายไม่หยุดไม่หย่อน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเพลีย ๆ

เพราะไม่ได้พักผ่อนจริง ๆ นั่นเอง

การที่กายทิพย์ไม่มีพลังก็ทำให้กายหยาบไม่มีพลังด้วย

เพราะเหตุทั้งหลายมาแต่ใจ

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน

ร่างกายเป็นเพียงสื่อที่ทำหน้าที่ตอบสนองใจเท่านั้นเอง

และเช่นกัน สัตว์อื่นก็มีใจ เหมือนที่มนุษย์มี

เพียงแต่สื่อนั้นไม่สมบูรณ์แบบเช่นมนุษย์

จึงทำให้แลดูต่ำค่าและเป็นผู้อ่อนแอกว่า ถูกมนุษย์เอาเปรียบเสมอ


การทำให้กายทิพย์พลังก็ต้องสะสมพลัง

เป็นการสะสมพลังที่เราเรียกว่า พลังจิต

คือเมื่อมีพลังจิตมาก ๆ เราก็สามารถทำอะไรได้มาก

มีกำลังวังชาได้อย่างอเนกอนันต์

การนอนหลับเป็นการสะสมพลังจิตอย่างหนึ่ง

ในภาวะที่เคลิ้มใกล้หลับ

เป็นภาวะที่มีการสะสมพลังมาก

อันนี้เป็นการสะสมพลังตามธรรมชาติ

พลังจิตนี้ถูกใช้ไปในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ก็จะหมดไป

ต้องสะสมเสมอ ๆ ดังนั้น จึงต้องมีการนอนเสมอ ๆ

คนเราเมื่อแก่ไปพลังงานถูกใช้ไปมากกอปรกับร่างกายที่บกพร่องลงไปทุกวัน ๆ

ทำให้เป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย

รวมทั้งโรคหลงลืม หดหู่เหี่ยวแห้ง

ทั้งนี้เพราะพลังจิตอ่อนนั่นเอง


การสะสมพลังนอกจากการนอนแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่ง

ที่สะสมพลังได้คราวละมาก ๆ

นั่นคือ

การทำสมาธิ

การทำสมาธิเป็นการสะสมพลัง

เมื่อมีพลังมาก

ย่อมทำทุกอย่างได้มาก

และยิ่งหากมีพลังเหลือเฟือ

ก็ยิ่งทำในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้

พระพุทธเจ้าผู้ได้ชื่อว่าทำได้ทุกอย่างและรู้ทุกอย่างนั้น

สะสมพลังจิตนานถึง ๒๐ อสงไขยเป็นอย่างน้อย

มากสุดคือ ๘๐ อสงไขย

และเป็นการสะสมแบบมีประสิทธิภาพด้วย

พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมีพลังมาก


ทีนี้เมื่อจิตถึงคราวจะละสังขาร

จิตกอปรด้วยกุศล อกุศล ชนิดใด จิตก็จะไหลไปตามนั้น

การไม่ฝึกจิตให้มีพลังมากเพียงพอที่จะยังจิตให้แจ่มใจขณะจะเปลี่ยนภพได้

ย่อมไปถึงทุคติ

อย่างที่กล่าวในคราวที่แล้วว่าทุคติก็คือ อบาย

ว่าด้วยเรื่อง อบาย นั้น มีอยู่ ๔ ด้วยกัน

คือ นรก ๑ เปรต ๑ อสุรกาย ๑ และเดรัจฉานอีก ๑

มีเรื่องเล่าในนิกายเซ็น

คนถามอาจารย์เซ็นว่า คนตายแล้ว ไปนรกจำนวนเท่าไร และไปสวรรค์จำนวนเท่าไร

อาจารย์ตอบว่า คนไปนรกเท่าขนโค ส่วนคนไปสวรรค์เท่าเขาโค

ไม่ต้องนึกไกล

แค่นึกว่า คนตายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าไร เกิดเป็นเดรัจฉานเท่าไร

แค่นี้ก็พออนุมานคำตอบ

มดในบ้านมีเท่าไร มดในป่ามีเท่าไร ปลวกมีเท่าไร

แล้วเทียบว่า คนมีเท่าไร

ยังไม่ต้องนึกถึงสัตว์อื่นและสัตว์ประหลาดนานาพันธุ์อีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่


อบายภูมิทั้ง ๔ นี้ ยังแยกย่อยได้อีกมาก

ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับผลกรรมของสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้กระทำ

ทำอย่างไรก็ไปอย่างนั้น สมตามการกระทำของตน


เอวังแต่เท่านี้ก่อนธรรมาทิตย์อรุณ
๒๖ ๐๙ ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น: