ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ธัมมิกสังคมนิยม

เหตุมาแต่ข้าพเจ้าได้หนังสือธัมมิกสังคมนิยมมาจากอาจารย์ทองแถม (นาถจำนง)

ธัมมิกสังคมนิยม นี้ บรรยายโดยท่านอาจารย์พุทธทาส

ข้าพเจ้ารู้จักท่านพุทธทาสมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก

จากการอ่านหนังสือ บ้าวูบเดียว

เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ

อ่านแล้วมันเห็นจริง

เท่าที่จำได้จนทุกวันนี้ท่านบอกว่า

เรื่องทางกามนั้นเป็นเรื่อง บ้าวูบเดียว

ท่านพุทธทาสนั้นเทศนาธรรมอันใดก็ไหลรื่น

อ่านแล้วเพลิน อ่านแล้วไปได้เรื่อย ๆ เหมือนน้ำ

ข้าพเจ้าเข้าใจอะไร ๆ ก็เพราะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสนี่เอง

ที่ต้องเอ่ยถึง ธัมมิกสังคมนิยม ก็เพราะวันนี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งชวนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รุ่นพี่คนนี้เคยไปค่ายด้วยกัน ทำงานด้วยกันมามากอยู่

ในสมัยก่อนที่ข้าพเจ้าเป็นนักกิจกรรม

เรื่องน้ำท่วมนี้ถ้าเป็นครั้งที่ยังเป็นนิสิต

ข้าพเจ้าก็อาจจะไปลงแรงช่วยเหลือกับเขา

แต่ตอนนี้ทำงานแล้วมันปลีกเวลาไม่ได้

ก็ต้องช่วยโดยวิธีอื่น

ข้าพเจ้าปรารภในใจเมื่อคืนนี้เองว่าอยากช่วยเหลือ

ก็ปรากฏว่าสาย ๆ วันนี้พี่เขาก็ Facebook มา

กับผู้คนกลุ่มนี้ข้าพเจ้ามั่นใจในความสามารถและการเข้าถึงปัญหา

ว่าเขาเข้าไปถึงผู้ประสบภัยจริง ช่วยเหลือจริง

ทำงานจริง และผู้ประสบภัยต้องการจริง เดือดร้อนจริง

ไม่ใช่กลุ่มสร้างภาพทำงานเอาหน้า


แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับธัมมิกสังคมนิยม

ที่เกี่ยวก็เพราะในนั้น

ท่านพุทธทาสกล่าวถึงเรื่องการ เจียด

คือการแบ่งปัน

ท่านว่าทรัพยากรมันเพียงพอสำหรับชาวโลก

ถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดจะ สะสม

ถ้าไม่มีใคคนใดคนหนึ่ง เห็นแก่ตัว

ถ้าแต่ละคนรู้จักที่ เจียด ออกมา

คือมีมากก็เจียดมาก มีน้อยก็เจียดน้อย

หมายความว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกมาให้ผู้อื่นบ้าง

ท่านบอกว่า สมัยก่อนสวนโมกข์มีพระเป็นหกสิบ

แต่ชาวบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยรอบ ๆ สวนโมกข์ก็เลี้ยงได้

เพราะแต่ละคนรู้จักเจียด รู้จักแบ่งปัน

ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะแต่ละคนต้องการที่จะกอบโกย

เพียงแค่เราเจียดออกมา

ท่านว่า มันเจียดได้อยู่แล้ว คือให้ได้ แม้เราจะมีมากมีน้อยมันให้ได้

ทุกคนมีความสามารถที่จะให้ได้อยู่แล้ว

มีสิบเจียดออกมาสักหนึ่ง มันเอาออกมาได้

ถ้าใจมันอยากจะเจียด


ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวย

แต่ข้าพเจ้าก็อยากจะเจียด

อยากจะแบ่งปัน

คนอื่นเขาเดือดร้อน

เรามีเราก็ให้ ให้ตามอัตภาพ

มีน้อยก็ให้น้อย

มีมากก็ให้มากขึ้นมาหน่อย

มันให้ได้

มนุษย์โลกต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปัน

ถ้ามนุษย์ไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย

มันไม่มีแล้ว

จะไปหวังเทวดานางฟ้าก็หวังได้ยาก

มันต้องช่วยกันเองก่อน


ทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่า

ใครอยากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้

ก็ติดต่อได้ที่ facebook พี่ฝน

พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ช่วยกันเจียด ช่วยกันแบ่งปัน

และเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน


Arty Dhanyaawalaya
25 10 2553


ไม่มีความคิดเห็น: