ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มนุษย์ต่างดาว

กิจการเล็ก ๆ กำลังจะเริ่มต้นขึ้น

แต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน

การเริ่มต้นจะมีขึ้นในอีกไม่ช้า

หรือไม่มี

แต่ก็คาดว่าจะมี


สิ่งใหญ่ ๆ อาจเริ่มขึ้นจากสิ่งเล็ก ๆ

และสิ่งเล็ก ๆ ก็อาจมาจากสิ่งใหญ่ ๆ

มนุษย์ต่างดาวก็มาจากต่างดาว


Arty
10 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น: