ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ม้านิลมังกร


สมัยข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น

ข้าพเจ้าเป็นโรคบ้าที่จะทำนั่นนู่นนี่

เพราะดันไปอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลกมากเกินไป

ความจริงสมัยก่อน

ข้าพเจ้าก็เคยมีความสงสัยว่า

มีแต่ระดับโลกเท่านั้นหรือที่มีนักวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์บ้างหรือไม่

โดยไม่รู้ว่า

แท้แล้ว

ประเทศของเราเป็นประเทศด้อยพัฒนา

เป็นประเทศโลกที่สามในสายตาต่างชาติวันสุนทรภู่ จะมีประกวดนั่นนู่นนี่ทุกปี

ข้าพเจ้าก็ประกวดกับเขาเสียทุกอย่าง

ประกวดโดยใช้ความรู้สึกและความคิดตัวเอง

ปราศจากการไปค้นคว้าหาข้อมูล ( สมัยนั้นยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ )

ปราศจากการไปศึกษาว่า

สิ่งที่ประกวดนั้นมันต้องเป็นอย่างไร

อย่างข้าพเจ้าเขียนกลอนประกวด

ก็ไม่เคยไปศึกษาว่ากลอนประกวดนั้นเขาต้องแต่งกันอย่างไร

แค่รู้สึกว่า อยากจะแต่งอย่างนี้

เท่าที่มีความรู้ ( นิด ๆ หน่อย ๆ )

ทำให้กลอนของข้าพเจ้า

ไม่เคยได้รับรางวัลในวันสุนทรภู่เลย

พักหลัง ๆ ข้าพเจ้าไม่ประกวด

เพราะคิดว่า ข้าพเจ้ายังทำได้ไม่ดี

มีคนทำได้ดีกว่าข้าพเจ้าแน่ ๆข้าพเจ้าเคยประกวดวาดภาพในวรรณคดี

ข้าพเจ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทัศนศิลป์

หรือจิตรกรรม หรือใด ๆ เกี่ยวกับศิลปะแม้แต่น้อย

ข้าพเจ้าวาดเพราะอยากวาด

ข้าพเจ้าวาดม้านิลมังกร

และก็เป็นม้านิลมังกรตัวเดียวโดด ๆ

ไม่มีสุดสาครขี่บนหลัง

และตอนนั้นข้าพเจ้าก็วาดน้ำทะเลไม่ทัน

ความจริงคือ ข้าพเจ้าวาดไม่เป็น

วาดเป็นแต่ม้านิลมังกร

นำ้ทะเลจึงถูกตวัดสีฟ้าลงไปอย่างเสียมิได้

และม้านิลมังกรนี้

ข้าพเจ้าฝึกวาดอยู่ไม่กี่วันก่อนประกวด

ฝึกเอาตามแบบในหนังสือเรียนชั้นประถม

ข้าพเจ้าวาดรูปเหมือนเด็กออทิสติก

คือไม่วาดโครงสร้าง

แต่ค่อย ๆ วาดทีละส่วน ๆ

จนมันต่อกันออกมาเป็นภาพ

ผลการประกวดคือ ข้าพเจ้าได้รางวัลที่สอง

ภาพที่ได้ที่หนึ่งคือภาพผีเสื้อสมุทร

ซึ่งเป็นฝีมือของพี่คนที่วาดภาพเก่งที่สุดในโรงเรียน

แต่ละภาพในขณะนั้น

เรียกว่า ยังห่างไกลจาก ศิลปะ เป็นอย่างมาก

เป็นเพียงแค่ การลอกเลียน เท่านั้น

แต่ก็นั่นแหละ

เราจะไปหวังอะไรมาก

เพราะขนาดคนสอนวิชาศิลปะ เข้าใจศิลปะจริง ๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้

และครูศิลปะในประเทศนี้

มีจริง ๆ กี่คนกันข้าพเจ้าเคยประกวดอ่านทำนองเสนาะ

เป็นการประกวดประเภทเดียวที่ได้รางวัลชนะเลิศ

ข้าพเจ้าฝึกจากความทรงจำ

ความทรงจำสมัยเรียนประถมที่ครูชั้น ป. ๔ ของข้าพเจ้า

เปิดเทปการอ่านทำนองเสนาะให้ฟัง

รวมทั้งเทปการขับเสภา

และการขับเสภาในละครจักร ๆ วงศ์ ๆ 555

ข้าพเจ้าจดจำเสียงนั้นได้

และฝึกฝนเอง

และที่ข้าพเจ้าได้รางวัลชนะเลิศ

ก็คงเป็นเพราะ

ไม่มีใครทำได้ดีไปกว่านั้นแล้ว

ไม่ได้เป็นเพราะข้าพเจ้าทำได้ดีเลิศโดยตัวเองแต่อย่างใด

และข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่า

คนอื่น

เขาฝึกอ่านทำนองเสนาะกันอย่างไร


ความจริงข้าพเจ้ายังเคยประกวดอะไรหลาย ๆ อย่างอีกมาก

เมื่อสมัยเรียนชั้นมัธยมต้น

ชั้นประถม

และชั้นมธยมปลาย

และแม้กระทั่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว

มันเป็นความบ้าอย่างหนึ่งของชีวิต


ธัชชัย ธัญญาวัลย
12 03 2554ไม่มีความคิดเห็น: