ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันแห่งความโชคดี

คนเรามันก็ต้องมีวันแห่งความโชคดีบ้าง

วันที่เรารู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้น

วันที่รู้สึกว่าเป็นวันแห่งการเริ่มต้น

วันที่เป็นพลังของวันต่อ ๆ ไป


บางคนมีวันแห่งโชคดีในความฝัน

บางคนมีความฝันที่เป็นจริง

บางครั้งความฝันก็เป็นไปได้ครึ่งเดียว

บางครั้งความฝันก็เป็นไปได้ทั้งหมด


แด่วันแห่งความโชคดี

แด่ความฝันที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ด้วยความรัก


ธัชชัย ธัญญาวัลย
16 03 2554


ไม่มีความคิดเห็น: