ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความเปราะบาง

ความเปราะบาง


วันนี้ตื่นขึ้นมากลางดึก

ความจริงจะว่าดึกก็ไม่ใช่

มันเป็นเวลาใกล้จะเช้า

เวลาประมาณตีสาม

ข้าพจ้าชอบบรรยากาศเช่นนี้

เพราะมันเงียบดี

แม้ว่าห้องข้าพเจ้าจะเงียบอยู่แล้ว

แต่มันจะเงียบยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อถึงเวลาเช่นนี้


วันวิสาขบูชา

ข้าพเจ้าก็ยังจะไปทำงานปกติ

แต่ตอนเย็นก็จะไปทำกิจตามหน้าที่ศาสนิกชน

ตามประสาผู้ที่รักในศาสนาของตนเอง

รักในศาสดาของตนเอง

และรักในคำสอนของศาสดา

ความจริงอยากจะเขียนบทกวี

เนื่องในวันวิสาขบูชา

แต่ตอนนี้ยังไม่เขียน

เนื่องจากมีอย่างอื่นที่จะเขียน


ความจริงว่าจะเขียนเรื่องความเปราะบาง

แต่เอาเข้าจริง

ก็ฝอยเรื่องอื่นไปเสียมาก

เอาเป็นว่า

ความเปราะบางเอาไว้ก่อน


ตื่นขึ้นมาวันนี้

เปิดฟังบทสวดมนต์ที่ชอบฟัง

เป็นบทสวดทิเบต

และบทจีน

ไม่ได้ฟังมานานเหมือนกัน

ไม่รู้ว่าทำชีวิตหล่นหายไว้ที่ไหน

ในช่วงที่ผ่านมา


ทิวฟ้า ทัดตะวัน

วิสาขบูชา 2554


ไม่มีความคิดเห็น: