ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ปัญญาญาณแห่งการให้อภัย

"ปัญญาญาณแห่งการให้อภัย"

ว่าจะกล่าวถึงเรื่องนี้ตั้งแต่หลายวันก่อน

มันเป็นชื่อหนังสือเรื่องหนึ่ง

ที่เขียนโดยนักข่าวคนหนึ่ง

ซึ่งเป็นคนจีน

และไปตามติดชีวิต

ดาไลลามะ

อย่างใกล้ชิดตอนที่ข้าพเจ้าได้มา

มันเป็นหนังสือเล่มสีเขียว ๆ

และมีรูปปกเป็นดาไลลามะ

หรือเปล่า?

ข้าพเจ้าออกจะลืมเสียแล้ว

เพราะ

ข้าพเจ้าให้ผู้อื่นไปเสียแล้ว

ข้าพเจ้าก็มักเป็นอย่างนี้

หนังสือของข้าพเจ้าก็

ให้ผู้อื่นไปเสียหมด

ขี้เกียจเก็บไว้

เพราะที่บ้านก็จะไม่มีที่เก็บอยู่แล้ว

ไม่อยากจะทำเป็นห้องสมุด

เพราะขี้เกียจ

และ

ไม่มีเงิน

555


ตอนที่ข้าพเจ้าได้มา

เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องศึกษา

เรื่องการให้อภัยอย่างที่สุด

มันเป็นเรื่องยากในการให้อภัย

มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสติปัญญาอย่างยิ่ง


ข้าพเจ้าใคร่ครวญดู

การให้อภัยคืออะไร

การให้อภัยคือการปล่อยวาง

หมายความว่า

ปล่อยวางความเป็นตัวตนเสีย

แล้วเราจะปล่อยวางได้อย่างไร

นั่นแปลว่า

เราต้องมีสติ

การให้อภัยคือการมีสติ

เมื่อมีสติ

จิตก็จะเป็นกลาง

เมื่อจิตเป็นกลาง

นั่นก็หมายความว่า

จิตอยู่ในภาวะสันติ

หรือสันติภาวะ

สันติภาวะ

ก็คือ

สันติภาพ นั่นเอง

ดังนั้น

ความหมายของสันติภาพก็คือ

การให้อภัย

ซึ่งหมายถึงการมีสติ

การมีสติ

จะมีได้อย่างไร

ก็ต้องมีการฝึกสติ

การฝึกสติทำได้อย่างไร

ก็โดยการภาวนา

รวมความคือ

สมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา

นั่นจึงจะถึงความบริบูรณ์ของสติ

และสติ

ก็คือ

ความไม่ประมาท


ไล่เรียงเช่นนี้

เพียงเพื่อบ่งบอกว่า

โดยเนื้อแท้แล้ว

ธรรมทั้งหลาย

รวมลงที่สติ

ดังคำสอนของพระพุทธองค์

ถ้าผิดไปจากนั้นแล้ว

ก็คือผิด


แม้ว่าการให้อภัยเป็นเรื่องยาก

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้

เราสามารถให้อภัยได้เสมอ


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
18 05 2554
ไม่มีความคิดเห็น: