ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บุญ ครั้งที่ ๑

พูดเรื่องทำบุญ

เดือน มีนาคม และเมษายน ที่ผ่านมา

ทำบุญเยอะมาก

บางคนคิดว่า

ทำบุญเยอะ

หมายความว่า

ทำด้วยเงินเยอะ ๆ

ทั้งที่ความเป็นจริง

หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

การทำบุญ

สำเร็จประโยชน์เริ่มตั้งแต่ที่ใจ

และใจเป็นสิ่งที่สำคัญ

หากใจไม่เริ่ม

ทุกอย่างก็ไม่เริ่ม

และ

ต้องดูว่า

ใจเริ่มต้นอย่างไร


การทำบุญจะยิ่งใหญ่

หรือได้บุญมากน้อย

ขึ้นอยู่กับใจ

และขึ้นอยู่กับการเนื่องด้วย

การเนื่องด้วย หมายความว่าอย่างไร

ถ้าเนื่องด้วยชีวิต เป็นมหากุศลสูงสุด

ถ้าเนื่องด้วยอวัยวะ เป็นอย่างกลาง

ถ้าเนื่องด้วย สิ่งภายนอก เป็นอย่างธรรมดา

อันนี้มันจะไปคล้ายการบำเพ็ญบารมีเสียมาก

แต่มันก็เป็นสิ่งที่ล้อกันไป

นอกจากนี้ ยังเนื่องด้วยเนื้อนาบุญ

การทำบุญเพื่อประโยชน์ของชนทั้งหลาย ของชนหมู่มาก โดยมีมหาบุรุษผู้ประเสริฐเป็นประธาน เป็นบุญมาก

เนื่องด้วยชนหมู่น้อย เป็นบุญน้อยกว่า

เนื่องด้วยบุคคลผู้เดียว แต่เป็นผู้ประเสริฐ เป็นบุญมาก

เนื่องด้วยบุคคลผู้เดียว แต่เป็นบุคคลธรรมดา เป็นบุญน้อยกว่า

เนื่องด้วยสัตว์เดรัจฉาน เป็นบุญน้อยกว่า

เนื่องด้วยสัตว์นรก เป็นบุญน้อยกว่า

ทั้งนี้มันเนื่องด้วยทั้งเรื่องของใจและเรื่องของเนื้อนาบุญ

มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่คนต้องไปทำบุญกับพระพุทธเจ้า

การปรารถนาให้ทุกคนเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ดี

แต่ในสภาวะความเป็นจริง มันเป็นไปไม่ได้

เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตน

หมายความว่า ทุกคน "กระทำ" สิ่งต่าง ๆ มามากน้อยต่างกัน

แม้แต่ฝาแฝดซึ่งเหมือนกันมากที่สุด วิถีชีวิต และความดีความงามยังต่างกัน

แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ๆ ยังต่างกันในรายละเอียด

ดังนั้น

การเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นไปได้ แต่เป็นไปไม่ได้

ความไม่ยุติธรรม ก็คือ ความยุติธรรมนั่นเอง

ว่าจะพูดเรื่องไปทำบุญ เผลอออกทะเลจนได้

ไว้คราวต่อไปก็แล้วกันครับ

Arty Dhanyaawalaya
24 05 2554

http://artyhouse.blogspot.com


ไม่มีความคิดเห็น: