ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

โปรดใช้สิทธิ์


ขึ้นหัวข้อมาอย่างนี้

หมายความว่า

จะรณรงค์ให้ทุกคนไปเลือกตั้ง

ก็หาไม่

แต่มันหมายถึงสิทธิ์อย่างอื่น

ความจริงมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนรู้แต่มักจะลืม

หรือบางคนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องประกันสังคม

พนักงานบริษัททุกคน หรือลูกจ้างทุกคน

นายจ้างจะทำประกันสังคมให้

นั่นหมายความว่า

ทุกคนสามารถไปใช้สิทธิ์ในการรักษาตรงนี้ได้

ประกันสังคมนั้น

ลูกจ้างออกส่วนหนึ่ง

นายจ้างออกส่วนหนึ่ง

หรือเป็นอย่างอื่น

แล้วแต่จะตกลงกัน

(นอกรอบ) ก็ได้

เพราะบางแห่งนายจ้างใจดี

ออกให้ทั้งหมดเหตุก็มาแต่ว่า

วันนี้คนไข้มาทำฟันที่คลินิก

ข้าพเจ้าจึงถามถึงเรื่องประกันสังคม

เขาไม่รู้

ความจริงเป็นส่ิงที่ต้องรู้

เพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของตนเอง

การทำฟัน

ขูดหินปูน

อุดฟัน

ถอนฟัน

ทำฟันปลอมฐานอะคลิลิก (ภายใต้เงื่อนไข)

เบิกค่าทำฟันได้

สามอย่างแรกเบิกได้หกร้อยบาทต่อปี

(สมัยก่อนเบิกได้ห้าร้อย)

ส่วนอันหลังเบิกได้หนึ่งพันสองร้อยบาท

(หรือขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยแล้วก็ไม่รู้)


วิธีการก็ง่ายมาก

แค่แจ้งคลินิก หรือสถานพยาบาลว่า

ต้องการเบิกประกันสังคม

เขาก็จะจัดการเขียนเอกสารให้เรียบร้อย

ที่เหลือก็คือ

เอาใบนั้นไปเบิกค่าใช้จ่ายที่สำนักประกันสังคม

เขตไหนก็ได้

เท่านั้นเอง

แต่บางคนก็ขี้เกียจ

บางคนก็ไม่รู้

แต่ความจริง

ควรจะทำ

เพราะถึงมันเป็นเงินแค่หกร้อยบาท

แต่มันก็คือเงิน

และเราก็ได้จ่ายเงินส่วนที่ต้องจ่ายให้ประกันสังคมไปแล้ว

อีกประการหนึ่ง

มันเบิกได้ปีต่อปี

หมายความว่า

ถ้าปีนี้เราไม่เบิก

ก็จะเสียสิทธิ์ไปเลย

ทั้งนี้ทั้งนั้น

เราก็ต้องไปตรวจฟัน

กันทุกหกเดือนอยู่แล้วอีกสิทธิ์หนึ่ง

คือ สิทธิ์เบิกค่าทำฟันของบริษัท

บริษัทที่ดีจะมีวงเงินให้เบิกค่ารักษาพยาบาล

รวมทั้งค่าทำฟัน

นอกจากบางบริษัทที่ใช้ระบบประกันของอเมริกา

จะเบิกค่าทำฟันไม่ได้

บางบริษัทให้ค่าทำฟันถึงปีละห้าพันบาท

แถมสะสมได้อีกต่างหาก

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับพนักงานเงินเดือน


แต่ก็น่าเศร้าใจ

ที่คนในวัยนี้

บางคนก็ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของฟัน

ไม่ดูแล

ลืม

หรืออื่น ๆ

แถมบางคนยังมีความเชื่อว่า

ฟันต้องผุ

หรือเมื่อแก่มาฟันต้องหลุด

ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด


โรคฟันเป็นโรคที่ป้องกันได้

และสามารถดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปได้

ตลอดชีวิต

นี่คือความจริง

ถ้า

เราดูแลอย่างถูกวิธีและไม่มีอย่างอื่นมาเป็นปัจจัยเสี่ยง


อย่างไรก็ตาม

ด้วยความปรารถนาดี

ต้องขอบอก

และย้ำ

อีกครั้งว่า

โปรดใช้สิทธิ์


ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ


Arty Dhanyaawalaya

26 05 2554
ไม่มีความคิดเห็น: