ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เราก็ต้องตายเพียงลำพัง

ข้าพเจ้าไม่อาจจะยืนอยู่ได้

หากข้าพเจ้ายังไม่สามารถพิสูจน์สิ่งที่ข้าพเจ้าสงสัยได้

ข้าพเจ้าไม่อาจใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ตราบที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้

ข้าพเจ้าไม่อาจเชื่อในคำพูดใด ๆ

จนกว่าข้าพเจ้าจะพิสูจน์ได้ว่า

มันเป็นความจริงข้าพเจ้าไม่อาจยอมรับได้

หากข้าพเจ้า "จับได้" ว่า

ใครสักคนกำลังโกหกข้าพเจ้า

แต่ข้าพเจ้าจะไม่ว่าอะไรเขาเลย

หากเขาบอกความจริงตั้งแต่แรกที่ข้าพเจ้าถาม


ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ยอมรับความผิดพลาดไม่ได้

ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ยอมรับความผิดหวังไม่ได้

แต่ข้าพเจ้า

ไม่อาจยอมรับการโกหก


ปกติข้าพเจ้าไม่โกหก

และไม่คิดจะโกหก

ข้าพเจ้าพูดทุกอย่างตามความสัจจริง

ตามที่ข้าพเจ้ารับรู้

ด้วยความซื่อตรง

เมื่อทำผิด

ข้าพเจ้ายอมรับว่าทำผิด

ถ้าใช่ ข้าพเจ้าพูดว่า ใช่

ถ้าไม่ใช่ ข้าพเจ้าพูดว่า ไม่ใช่


หากว่าสักวันหนึ่ง

ข้าพเจ้าต้องพบกับความผิดหวัง

และหากวันหนึ่ง

ข้าพเจ้าได้รับรู้ความจริง

และผิดหวัง

โดยการค้นพบของข้าพเจ้าเอง

ข้าพเจ้าคงไม่อาจ

ไม่โดดเดี่ยวตนเองออกจากสิ่งทั้งมวลอีกครั้ง


เราอาจจะเคยรักใครหลาย ๆ คน

ใครหลาย ๆ คนอาจจะเคยรักเรา

แต่สุดท้าย

เราก็ต้องตายเพียงลำพัง


ธัชชัย ธัญญาวัลย

๔ มิถุนายน ๒๕๕๔


ไม่มีความคิดเห็น: