ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันเสาร์

วันเสาร์

ชิล ๆ ว่าง ๆ

เมื่อคืนไปบางแสน ( อีกแล้ว )

ก่อนจะกลับมา

ตอนเช้า ๆ มาก ๆ

ขับรถเล่นรอบ ๆ เขาสามมุข

เนื่องจากมีคนไข้แปดโมงเช้า

วันเสาร์

แปดโมงเช้า

ก็ยังต้องทำงาน

ว่าแล้วก็ต้องเอาข้าวไปส่ง

ให้เจ้านางน้อยผู้อยู่บนหอคอยงาช้างเสียหน่อย

เดี๋ยวกลับมาฝอยใหม่

ถ้ายังอยากฝอย


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔