ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความอ่อนบาง


เพิ่งมาสังเกตเห็นว่า

มือลอก

เป็นขุย ๆ

ตอนแรกคิดว่าเป็นอาการมือแห้งธรรมดา

ไม่ได้ดู

แต่รู้จากการที่มือสัมผัสกันระหว่างทำงาน

พอมาดูอีกทีตอนบ่าย

อ้าว


เขาบอกว่า

มือลอกจะได้รับทรัพย์

ความจริงเดือนนี้ทรัพย์ก็หมุนเข้าหมุนออกอยู่บ่อย ๆ

แต่ความจริงยิ่งกว่าก็คือ

เมื่อวาน

ล้างจาน

อาการมือลอกก็คงมาจากการล้างจานนี่เอง

ข้าพเจ้าไม่ได้ล้างจานมาเกือบสิบกว่าปี

ตอนเป็นเด็ก

ข้าพเจ้าเคยล้างจาน

และไม่ชอบการล้างจานเท่าไหร่นัก

แต่ก็ทำ

เพราะเป็นหน้าที่

ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายกับงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด

วันนี้ก็ล้าง

พรุ่งนี้ก็ล้าง

ล้างไปเรื่อย ๆ

และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นทุกวัน ๆ

เมื่อข้าพเจ้าหนีออกจากภาวะนั้นได้

ข้าพเจ้าจึงไม่อยากตกไปอยู่ในภาวะนั้นอีก

และหากข้าพเจ้าจำต้องตกอยู่ในภาวะนั้นอีก

หรือในภาวะที่ทำให้ระลึกถึงภาวะนั้น

ข้าพเจ้ามักจะพยายามหลีกหนี

ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม


ข้าพเจ้าเคยทะเลาะกับที่บ้านบ่อยครั้ง

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก

และข้าพเจ้ารู้วิธีที่จะไม่ทะเลาะ

และสามารถหยุดการทะเลาะไปได้

เมื่อครั้งข้าพเจ้ามีคนรักเป็นตัวเป็นตนคนหนึ่ง

เธอชอบทะเลาะกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุด

และพยามยามบอกเล่า

ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ

แต่แล้ว

มันก็ไม่สำเร็จ

ข้าพเจ้าตัดสินใจเลิกกับเธอ

ด้วยเหตุว่า

ข้าพเจ้าไม่อยากกลับไปมีความรู้สึกขมขื่น

ไม่อยากหวนไปหาอดีตในวัยเด็กที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ

ในเมื่อข้าพเจ้าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อข้าพเจ้าเลือกได้ที่จะไม่ทะเลาะ

ทำไม

ข้าพเจ้าต้องอดทน

กับสิ่งที่ไม่เกิดสาระอันใด

อีกทั้ง

ข้าพเจ้าก็ไม่อยากให้เธอต้องทะเลาะกับข้าพเจ้า

มันเสียสุขภาพจิต


ความจริงข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าจะมือลอก

เพราะร้อยวันพันปี

ข้าพเจ้าก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งเสมอ

แต่นั่นเป็นความเข้มแข็งของจิตใจ

แต่ร่างกายกลับอ่อนบาง

มันคงเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเป็นผื่นเมื่ออากาศร้อน

มือของข้าพเจ้าคงห่างไกลจากอดีตที่เคยล้างจานมานานมาก

มันจึงไม่อาจยอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ

แม้ว่าสิ่งที่ทำนั้น

ข้าพเจ้าจะเต็มใจทำก็ตามที


ร่างกายข้าพเจ้าก็มักปฏิเสธอะไรอย่างนี้เสมอ

ตั้งแต่ครั้งเป็นเด็ก

ที่ข้าพเจ้าป่วยต่อต้านการไปดูมหรสพ เป็นต้น


แท้แล้วข้าพเจ้าก็อยากรับทรัพย์

หึหึ


ธัชชัย ธัญญาวัลย
25 07 2554


ไม่มีความคิดเห็น: