ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คนอื่น (บทกวี)

จะให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้อย่างไร

จะให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้อย่างไร

จะให้ข้าพเจ้าปกติอยู่ได้อย่างไร

ถ้าข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า


ถ้า...

ให้กาลเวลาผ่านไปสักพันปี

หมื่นปี

หรือแสนปี

ให้ข้าพเจ้ากลายเป็นหิน

ให้ข้าพเจ้าไม่รู้สึก

ไม่นึกคิด

ให้ข้าพเจ้าไม่มีลมหายใจ

ให้ข้าพเจ้าไม่ได้กลิ่น

ไม่รู้รส

ไม่แตะต้อง

ไม่ได้เห็น

ไม่ได้ยิน

ให้ข้าพเจ้ากร่อนไปเป็นเศษฝุ่น

ปลิวออกไปนอกโลก

แล่นไปในอวกาศ

ลัดเลาะไปสู่ขอบจักรวาล

และตกลงไปในนรกโลกันต์

ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันตราบพุทธันดรหนึ่ง

ก็ยังดีเสียกว่า

ให้ข้าพเจ้า

กลายเป็น คนอื่น


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๑๗ ๗ ๒๕๕๔ไม่มีความคิดเห็น: