ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความรักเหมือนยาขม

ไม่ค่อยได้ฟังเพลงที่นี่นานมาก

จะว่าไปแล้ว

ช่วงนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลง

หรือฟังบ้างก็ไม่เป็นกิจจะลักษณะ

ข้าพเจ้าชอบทำอะไรเป็นกิจจะลักษณะ

แม้แต่จะฟังเพลงก็ต้องตั้งใจฟัง

ตั้งใจจับจังหวะ จับเนื้อหาใจความ

ว่าเป็นเพลงชนิดใด ไพเราะตรงไหนอย่างไร

คนแต่งเพลงคิดอะไรถึงได้แต่งเพลงนี้

แต่งเพื่อใคร

มันมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ในเพลง


ข้าพเจ้าฟังเพลงได้ทุกประเภท

อย่างไหนก็ฟังได้

ฟังเพราะอยากฟัง

ฟังเพราะมันเป็นเพลง

บางครั้งทั้งวันก็นั่งฟังแต่เพลง

ไม่ได้ทำการทำงานอะไร


เมื่อคืนนั่งแก้ต้นฉบับนิยายจนเกือบจะรุ่ง

แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ

จนกระทั่งบัดนี้

ก็ยังไม่พอใจอยู่

บางคำบางประโยค

มันก็ยากจะหาคำที่เหมาะสม


ถ้าข้าพเจ้าจะทำอะไร

ข้าพเจ้าก็จะบ้าทำอยู่นั่นแหละ

มันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าอยากรู้อะไร

ถ้าไม่รู้ในตอนนั้น

ข้าพเจ้าก็จะหลบเร้นไปจากโลกนั้นเสียเลย

ข้าพเจ้าอาจจะเป็นมนุษย์อารมณ์ศิลปินเกินไปก็ได้

แต่ข้าพเจ้าก็พอใจ

หากจะตายไปพร้อมกับสิ่งที่ข้าพเจ้าพอใจ

ข้าพเจ้าก็ยอมตาย

โดยไม่ได้สนใจความถูกต้องที่ใคร ๆ กำหนดขึ้นทั้งสิ้นArty Dhanyaawalaya
05 08 2554
ไม่มีความคิดเห็น: