ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ซึ่งไม่เป็นความจริง


เราอาจจะเคยผิดพลาด

มันเป็นเรื่องจริง

ในอดีตเราเคยผิดพลาด

และมันคือบทเรียน

บางบท

มันราคาแพง

แพงมากจนหลายครั้ง

คิดว่า

มันตีค่าเป็นเงินไม่ได้

และมันก็ซื้อขายไม่ได้ด้วย

แต่บางครั้ง

มันเอามาแบ่งปันได้

การแบ่งปันของบางคน

ก็อยากจะได้สิ่งตอบแทนแห่งการแบ่งปัน

เป็นเรื่องปกติ

คนเราไม่ได้กินอากาศเป็นอาหาร

ต้องนอน ต้องนั่ง ต้องเจ็บป่วย และใส่เสื้อผ้า

หรืออยากได้ไอโฟน


เราอาจจะเคยคิดว่า

เราทำสิ่งที่ดีที่สุด

แต่หลายครั้งหลายครา

เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ เข้า

มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้ว

ธรรมดาโลก

เมื่อเราไม่อาจมองเห็นอนาคต

หรือเราคาดการณ์บางสิ่งได้ยากยิ่ง

เราจึงทำได้แค่เพียง

เนรมิตเศษซากของความเท็จในอดีต


สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยหลงลืมก็คือว่า

ข้าพเจ้าเกิดมาจากที่ไหน

และจะไปที่ไหนต่อ

ระยะทาง

การเดินทาง

ความครุ่นคิดคำนึง

และจุดหมายปลายทาง

มันมีอยู่แล้ว

ดังหนึ่งว่า

ข้าพเจ้าก็เล่นไปตามบทบาท

แต่เป็นบทบาทที่เนื่องด้วยบทบาทของผู้อื่นอีกมาก

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป

คนเราก็เปลี่ยนไป

ไม้อาจกลายเป็นหิน

และหินอาจกลายเป็นทราย


ดวงอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้า

ทางฝั่งตะวันตก

จะกลับมาใหม่ทางทิศตะวันออก

และเที่ยวเล่นอยู่หนึ่งวัน

ก่อนพระจันทร์จะเข้ามา

และเที่ยวเล่น

หนึ่งคืน

ถ้ากลางคืนสั้นกว่ากลางวัน

และกลางวันยาวนานมาก

มันไม่ได้หมายความว่า

วันนั้นเป็นวันพิเศษ


เสี้ยวหนึ่งของความทรงจำ

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากข้างใน

ข้าพเจ้ารู้สึกว่า

บางครั้ง

หัวใจของข้าพเจ้าก็หมองหม่น

และบางครั้ง

ก็เบิกบาน


วิวัฒนาการไม่ได้ช่วยให้จิตใจดีขึ้นหรือต่ำลง

และหลายครั้ง

เราเข้าใจผิดว่า

การศึกษาจะช่วยให้คนดีขึ้น

ซึ่งไม่เป็นความจริง


ธัชชัย ธัญญาวัลย
12 09 2554


ไม่มีความคิดเห็น: