ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พูดความจริงไม่หมด คือการโกหกชัด ๆ


คนเราบางที

มันก็ยึดติดอยู่กับความสำเร็จในอดีต

จนไม่รู้ว่า

ตอนนี้โลกเขาไปถึงไหนต่อไหน


บางคน

ก็ไม่รู้ว่า

พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น

มันใช้ไม่ได้

มันไม่ถูกต้อง

มันขัดแย้งกับธรรมชาติของความถูกต้อง

ทั้งโดยสมมติสัจจะและปรมัตสัจจะ

เพราะไปนึก ไปคิดเอาเอง

โดยความเห็นแก่ตัวว่า

เอาเถอะน่า

ไม่ผิดหรอก

โดยวิธีการเลี่ยงบาลี


บางครั้งหลาย ๆ คน

ก็ไม่ได้มั่นคงดังเราเห็น

ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิด

อะไร ๆ มันก็เกิดขึ้นได้หมดในโลกใบนี้


ชีวิตที่ตัวเองทำตัวเอง

แล้วมาโทษคนอื่น

แม้จะได้รับการอภัยการผู้อื่น

แต่ตัวเอง

ก็ต้องรับผลของการกระทำของตัวเองอยู่ดี


มัวแต่โทษคนอื่นอยู่

เมื่อไหร่จะโตเป็นผู้ใหญ่

เมื่อไหร่จะโตเป็นผู้กล้า

ยอมรับผิดเสียบ้าง

ฝึกกล่าวคำว่า "ขอโทษ" เสียบ้าง

สำนึกผิดเสียบ้าง

มันคงไม่ถึงกับทำให้ตายในวินาทีนั้นหรอกเอวัง


ธัชชัย ธัญญาวัลย
๔ ตุลาคม ๒๕๕๔


ไม่มีความคิดเห็น: