ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รู้ไม่รอบ


คนเรา

บางคน

มันก็เห็นแก่ตัว

อยากได้ใคร่เอาอยู่ตลอด

ขี้อิจฉา

ไม่รู้หน้าที่

ละเลยการงานของตน

เอาเปรียบผู้อื่น

สารพัดคนเรา

บางคน

ก็ไม่เคยนึกเห็นอกเห็นใจคนอื่น

ไม่รู้จักคิดพิจารณาว่า

ตนนั่งอยู่

ผู้อื่นทำงาน

เขาจะอิ่ม

เขาจะหิว

หารู้ไม่

ตนเองอิ่มอยู่ก็เป็นพอ

หลายอย่างคนเรา

บางคน

ก็คอยเพ่งโทษผู้อื่นอยู่ร่ำไป

ใช้เล่ห์เอาเปรียบเขา

หาช่องว่าง

หาหนทางเอาชนะผู้ที่ตนอิจฉาเขาอยู่เรื่อยคนเรา

บางคนก็ลืมใคร่ครวญ

บางคนรู้บางอย่างไม่รู้บางอย่าง

บางคนเคยตัวในนิสัยบางอย่าง

มันก็ยากจะแก้ไข

สิ่งสำคัญ

บางครั้ง

เราก็ต้องยอมรับว่า

เออหนอ

เขาก็เพื่อนแก่ เจ็บ  ตาย

เพื่อนทุกข์คนหนึ่งในโลก

คิดได้อย่างนี้ก็ดีไป

คิดไม่ได้

ก็ไม่สบายใจก็ดีเหมือนกัน

รู้ไว้

สังเกตเอาไว้

ต่อไปภายหน้าจะเป็นประโยชน์


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๒  ๑๐  ๒๕๕๔ไม่มีความคิดเห็น: