ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

A lover's Concerto
ฝึกร้อง  และเล่นคีย์บอร์ดเพลงนี้อยู่สองสามวัน


A lover's Concerto
How gentle is the rain, 
that falls softly on the meadow. 
Birds high up on the trees, 
serenade the clouds 
with their melodies.

Oh! 
See there beyond the hill, 
the bright colors of the rainbow. 
Some magic from above. 
Made this day for us, just to fall in love. 

You'll hold me in your arms, 
and say once again you'll love me. 
And that your love is true, 
everything will be just as wonderful. 

Now, I belong to you, 
from this day until forever. 
Just love me tenderly 
and I'll give to you 
every part of me. 

Oh! 
Don't ever make me cry, 
through long lonely nights without us. 
Be always true to me, 
keep this day in your heart eternally. 

You hold me in your arms, 
and say once again you love me. 
And that your love is true, 
everything will be just as wonderful.


ฟังเพลง  คลิกที่นี่


Arty D.

ไม่มีความคิดเห็น: