ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อาทิตย์ จันทร์


เราต่างมีวิถีที่แตกต่าง

บนเส้นทางความหมายความใฝ่ฝัน

เราต่างมีชีวิต, อาทิตย์  จันทร์

เราก็ล้วนมีมันคนละดวงเล่าเรื่องจากความทรงจำ

จำไม่ได้ว่า ที่ไหน  เวลาไหน

ได้สดับมาว่า

ครั้งนั้น

หลวงปู่มั่น

เวลาท่านเดินลงสรงน้ำที่ท่าน้ำ

ท่านจะเดินอ้อมเป็นทางโค้งก่อนถึงแม่น้ำทุกครั้ง

เหล่าลูกศิษย์ก็สงสัยว่า

ทำไมท่านไม่เดินเป็นเส้นตรงลงไปเลย

เมื่อเวลาเลยผ่านไปแล้ว

ก็ได้มีศิษย์ตรวจดูด้วยญาณ

พบว่ามีพระพุทธรูปฝังอยู่ตรงที่หลวงปู่มั่นเดินอ้อมนั้น

และได้ช่วยกันขุดขึ้นมาอันนี้เป็นวิถีของผู้รู้

คือรู้ทุกอย่าง

ทำให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ตามครรลองของท่าน

พระพุทธรูปแม้เป็นเพียงปูนปั้นโลหะหล่อ

ก็ถือว่าเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้า

การเคารพย่อมมีแก่ผู้ควรเคารพอยู่นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่นพระอุปคต

เมื่อครั้งให้พญามารแปลงรูปเป็นพระพุทธเจ้าให้ท่านดู

เพราะท่านเกิดไม่ทันเห็นพระพุทธเจ้า

แต่พญามารทันเห็น

พญามารบอกว่า

ถ้าแปลงให้ดูแล้วให้ดูเฉย ๆ  นะ

อย่าไหว้

เพราะพระอุปคตเป็นพระอรหันต์

จะไหว้พญามารพญามารก็กลัวบาปกรรม

ครั้นแปลงรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว

พระอุปคตเห็นบังเกิดความศรัทธายิ่ง

ก้มลงกราบรูปแปลงนั้น

พญามารก็ตกใจ

รีีบแปลงกลับทันที

แถมยังพูดอีกว่า

บอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ไหว้

เพราะนี่เป็นเพียงรูปแปลง  เป็นข้าพเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง ๆ

พระอุปคตก็บอกว่า

เราไม่ได้ไหว้ท่านหรือรูปแปลงของท่าน

แต่เราไหว้พระพุทธเจ้าปฏิปทาหลวงปู่มั่นยังมีอีกมาก

ที่อยากชี้ให้เห็นคือความละเอียดรอบคอบ

ท่านมักจะสอนเสมอว่า

เวลาสะดุดน่ะ

สะดุดตอไม้เล็ก ๆ  นั่นแหละ

ต้นใหญ่ ๆ  ตอใหญ่ ๆ  ไม่สะดุดหรอก

เหมือนกัน

เวลาพลาดก็พลาดเรื่องเล็ก ๆ

แต่เรื่องเล็ก ๆ  นั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญ

เป็นองค์ประกอบ

เป็นเครื่องเกื้อหนุนอันใหญ่

เหมือนศีล

ศีลเล็กศีลน้อยก็สำคัญ

ถ้าไม่มีศีล  ศีลไม่บริบูรณ์  ผิด ๆ  พลาด ๆ

สมาธิ  ปัญญา  มันก็เกิดไม่ได้เรื่องสีผ้า  เรื่องบาตร  เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ท่านกล่าวไว้หมด

นี่เป็นความสุดยอดของครูบาอาจารย์


Arty House
10  11  2554
 

ไม่มีความคิดเห็น: