ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พุทธกิจ ๕

พุทธกิจ  ๕  ประการ

ตอนเช้า  ทรงออกบิณฑบาต  โปรดสัตว์
ตอนบ่าย  ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชน
ตอนค่ำ  ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ตอนดึก  ทรงตอบปัญหาเทวดา
ตอนใกล้รุ่ง  ทรงตรวจตราสัตว์โลก

ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงพักผ่อนตอนไหน
คำตอบคือ  หลังจากภัตตกิจ  ๑  หลังจากแสดงธรรมตอนบ่าย  ๑  หลังจากตอบปัญหาเทวดา  ๑

การพักผ่อนนั้นเป็นไปโดยการอยู่ในสมาธิ  การเดินจงกรม  และสีหไสยาสน์

ทรงสรงน้ำตอนไหน

ในเวลาบ่าย  หลังจากแสดงธรรมแก่ประชาชน

อันนี้เป็นพุทธกิจ  ๕

เรียกง่าย ๆ  ว่า  เป็นกิจวัตรประจำวันของพระผู้มีพระภาคก็ได้

Arty House
15  11  2554

ไม่มีความคิดเห็น: