ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สวดมนต์


เมื่อวันอังคาร

เป็นวันแรกที่เริ่มสวดมนต์กับคนรัก

และต่อเนื่องมาถึงเมื่อวาน

การสวดมนต์นี้ดีมาก

ให้อานิสงส์หลายอย่าง

ทั้งทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้เร็ว

สวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิ



การบำเพ็ญกุศลของมนุษย์โลกนั้น

ง่ายกว่าสรรพชีวิตในภพอื่น

และเป็นที่เหมาะแก่การทำการบุญทั้งปวง

เป็นภพกลาง

ที่จะส่งไปให้อยู่ภพที่ดีกว่า

หรือแย่กว่าได้ดี

และยังเป็นภพกลาง

ที่สามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมสูงสุดได้ด้วย



มีเรื่องจะเล่าหลายเรื่องอยู่

แต่วันนี้ค้างไว้แต่เท่านี้ก่อน


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
24  11  2554

ไม่มีความคิดเห็น: