ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สมชีวิธรรม


คนที่เป็นคู่กัน

ควรจะเหมาะกันในหลาย ๆ  ด้าน

สนใจเรื่องเดียวกันหลายเรื่อง

มีคติคล้ายคลึงกัน

ไปไหนมาไหนด้วยกันได้

และรักกัน

คนที่เหมาะสมจริง ๆ  จะมีเพียงคนเดียว

แม้เราอาจจะเคยรักใครหลาย ๆ  คน

หรือเคยปลาบปลื้มคนนั้นคนนี้มามากต่อมาก

แต่ที่สุดแล้ว

เราไม่อาจจะเลือกทั้งหมดให้มาอยู่ในชีวิตคู่ได้มองกลับไปเห็นอดีต

คนที่เคยรัก

หรือเคยอยากจะรัก

มองกลับมาที่ปัจจุบัน

มันคงยาก

หากจะหาใครที่เข้าใจ

หรือไปไหนไปกัน

ทำอะไรพร้อม ๆ  กัน

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างมาก

และรับฟังซึ่งกันและกันชีวิตที่มีความสุข

ไม่ใช่ชีวิตที่ต้องทะเลาะเบาะแว้ง

มันอาจจะมีบ้าง

แต่มันน่าจะผิดพลาดอะไรซักอย่าง

หากคนที่อยู่ข้าง ๆ  ต้องทะเลาะกับเราตลอดเวลา

นั่นหมายถึง

มันอาจจะไม่ใช่คู่ที่แท้จริงก็ได้

แล้วคู่ที่แท้จริงคืออะไรในทางพระพุทธศาสนา

มีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ว่า

คนที่จะเป็นคู่กันนั้น

ต้อง

สมสัทธา ๑

สมสีลา ๑

สมจาคา ๑

สมปัญญา ๑

เรียกโดยรวมว่า

สมชีวิธรรมคนที่เป็นคู่กัน

ฝ่ายหนึ่งมีศรัทธา  ใฝ่ใจในศีล  รื่นเริงในการบริจาค  และมีปัญญาในสัมมาทิฐิ

อีกฝ่ายก็ต้องมีศรัทธาในเรื่องเดียวกัน  มีศีลเสมอกัน  ชื่นชอบในการบริจาค  และเป็นสัมมาทิฐิ  เสียด้วย

จึงจะอยู่กันได้

ผู้ที่ไม่มีศรัทธา  ไม่ใส่ใจในศีล  ชอบขัดขวางการบริจาค  และไม่มีสติปัญญาในทางธรรม  อยู่กับผู้มีศรัทธากล้า  รักษาศีลเป็นนิตย์  บริจาคทุกสิ่งอันดุจคว่ำขันน้ำ  และใฝ่ใจในธรรม  ก็ย่อมอยู่ไม่ได้


อาจจะเป็นโชคดี  หรือบุญที่ได้กระทำด้วยกันมาแต่ปางก่อนก็ได้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พบกันผู้ซึ่งสนใจและใฝ่ใจในเรื่องเดียวกัน

แทบจะทุก ๆ  เรื่อง


พระอาทิตย์
29  11  2554

ไม่มีความคิดเห็น: