ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก


ก็อย่างเดิมนั่นแหละ

ข้าพเจ้ามีเรื่องมากมายที่จะเล่า

ที่จะพูด

แต่ก็เหนื่อย

ช่วงนี้คนไข้เยอะ

เหนื่อยกับงาน

เหนื่อยกับคน

เหนื่อยกับตัวเองหน้าที่ของคนเรามีความสำคัญ

ข้าพเจ้าถูกเลี้ยงมาด้วยระบบหน้าที่

คือต้องทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมาย

ตอนเป็นเด็กข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่ต้องทำงานบ้าน

ข้าพเจ้าก็ทำ

โตขึ้นมา

ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องเช็ดรถ

กวาดลานบ้าน

รดน้ำต้นไม้

ข้าพเจ้าก็ทำ

ขี้เกียจก็ทำ

ขยันก็ทำ

เพราะมันเป็นหน้าที

แม้บางครั้งจะทำด้วยความหดหู่

ก็ทำ

หน้าที่มันไม่เหมือนการงานอื่น ๆ

ที่ต้องรอให้มีอารมณ์ศิลปินถึงจะทำได้

ความจริงบางวันข้าพเจ้าก็ขี้เกียจทำฟันเหมือนกัน

แต่มันก็เป็นหน้าที่

ข้าพเจ้าก็ต้องทำ

และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องเกิดมาบนโลกนี้

ข้าพเจ้าก็ขี้เกียจเกิดเหมือนกัน

แต่มันเป็นหน้าที่

ที่ต้องเกิด

ที่ต้องทำ

ที่ต้องดำรงชีวิต

บางครั้งชีวิต

มันก็เลยดูเหมือนซังกะตาย


ความจริงข้าพเจ้าก็เหนื่อยกับการงานมากแล้ว

ไม่ควรจะเหนื่อยเรื่องอื่นอีก

แต่ก็นั่นแหละ

มันเป็นไปได้ยากเหมือนกัน

ที่คนเราจะมีเรื่องให้เหนื่อยเพียงเรื่องเดียว

มันมีหลายเรื่องหลายราว

หรือหลายอันหลายอย่าง

ที่บางครั้งก็ปล่อยให้มันผ่านไปบ้าง

ไม่เก็บเอามาคิดบ้าง

พยามยามทำความเข้าใจผู้อื่นบ้าง

ซึ่งก็เป็นวิสัยที่ทำได้


วันหยุดของข้าพเจ้ามีน้อย

และข้าพเจ้าก็มักจะคิดเสมอ

ว่าวันหยุด

ข้าพเจ้าควรจะจัดการกับประวัติศาสตร์ของตัวเอง

นั่งเขียนบันทึก

เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา

ข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายใจหากไม่ได้เขียนบันทึก

แต่ก็นั่นแหละ

การเขียนบันทึกไม่ใช่หน้าที่

ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงต้องมีความอยากเขียนจึงเขียนได้

แต่บางครั้ง

แม้จะอยากเขียนสักเพียงไร

ก็ยังไม่ได้เขียนอยู่นั่นเอง


ทิวฟ้า  ทัดตะวัน
8  12  2554

ไม่มีความคิดเห็น: