ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฆราวาส


ช่วงนี้ข้าพเจ้ายุ่ง ๆ

จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวในบล็อกสักเท่าไหร่

ความจริงก็มีเรื่องมากมายอยากเล่าตามเคย

และก็ลืมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ชีวิตคนที่สั่งสมนิสัยเดิม ๆ  มานานกว่ายี่สิบเจ็ดปี

จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนัก

ข้าพเจ้าก็ชอบอะไรเดิม ๆ

ทำงานเดิม ๆ

อะไร ๆ  ก็คล้ายเดิม

จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างก็ความคิดอ่านบางประการ

แต่โดยหลักการแล้วก็ยังคงเดิม

เพราะได้มั่นใจในหลักการแล้วว่าอย่างไร

ไม่แน่ไม่นอนนักว่า

ไม่ช้าไม่นาน

ข้าพเจ้าอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงบุรุษผู้ครองเรือนเสียแล้ว

ทั้งนี้ก็เนื่องมาแต่ข้าพเจ้า

จะต้องเดินทางรอนแรมสู่หนทางอื่น

และอาจจะไม่ได้หวนกลับมาอีก

บล็อกของข้าพเจ้าในกาลนั้นก็จะร้างเรื้อ

เหลือไว้แต่ตัวหนังสือในอดีตเท่านั้นพระอาทิตย์
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น: