ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ไม้หลักปักขี้เลน


ว่าจะไม่พูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองแล้ว

แต่ในยุคที่คนไม่ดีครองเมือง

อะไร ๆ  มันก็เกิดขึ้นได้

เรื่องไม่เป็นสาระก็เป็นสาระขึ้นมาได้ในยุคที่ผู้คนมีความรู้มากมาย

แต่ขาดปัญญาพิจารณาว่า

ความรู้ที่ได้มาควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ

อะไรเชื่อได้มากน้อย

ก็เป็นเรื่องที่น่าอนาถใจพระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักไว้ให้แล้ว

ว่าก่อนที่จะเชื่อนั้น

มีข้อควรพิจารณาอย่างไรบ้าง

แต่ใคร ๆ  ก็หาได้ใส่ใจ  และนำมาใช้ในชีวิตจริง

สังคมมันก็เลยวุ่นวายอย่างที่เห็น

พอมีข่าวลือนั่นนู่นนี่ทีก็แห่แหนเชื่อตามกันไปโดยไม่พิจารณา

เหมือนไม้หลักปักขี้เลน  เอนไปเอนมา
ทิวฟ้า  ทัดตะวัน
๑๑  มกราคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: