ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ผลการประกวดบทวิจารณ์ดีเด่น


เมื่อกี้นี้

ผู้ช่วยเพิ่งเอาจดหมายมาให้

เป็นหนังสือแจ้งผลการประกวด

บทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔

ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔

ความว่า

"...ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔  นั้น  บัดนี้คณะกรรมการตัดสินบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔  ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีบทวิจารณ์ของผู้ใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่นด้านวรรณกรรมในปีนี้..."

จากนั้นก็เป็นการกล่าวขอบคุณตามระเบียบ  และลงชื่อประธานกรรมการกองทุนฯ

ที่ได้จดหมายนี้ก็เนื่องด้วย

ข้าพเจ้าส่งบทวิจารณ์สองชิ้นไปประกวดกะเขาด้วย

ไม่ได้หวังรางวัลอะไรนัก

เพราะรู้ดีว่า

ทำงานฉุกละหุกและอ่อนด้อยเพียงใด

แถมช่วงนั้นยังต้องรีบส่งต้นฉบับ

ที่รับเป็นบรรณาธิการให้เขาด้วย

วุ่นวายมาก

จนแฟนต้องช่วยดูงานบรรณาธิการให้ส่วนหนึ่ง

๕๕๕

(ในที่สุดความลับก็ถูกเปิดเผย)

แต่อยากทำ

อยากส่ง

ก็เท่านั้น

เป็นบทวิจารณ์เรื่อง

ลับแล, แก่งคอย  เรื่องหนึ่ง  ซึ่งเวิ่นเว้อมาก

เข้าทำนองบ่นเสียมากกว่า

หาอ่านได้ในบล็อกนี้แหละ

อีกเรื่องหนึ่งเป็นบทวิจารณ์เรื่องสั้น

เรื่อง  น้ำตากวาง

หาอ่านได้ในนี้อีกเช่นกัน

บทหลังนี้ไม่เวิ่นแต่โหรงเหรง

เอาความเกรียนเข้าว่า

หึหึรางวัลนี้นอกจากรับผลงานวิจารณ์วรรณกรรมแล้ว

ยังประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วย

ข้าพเจ้าร่ำ ๆ  ว่าจะวิจารณ์

"รักจัดหนัก"  เสียหน่อยแต่ไม่มีเวลา

และไม่อยากเสียเงินอีกรอบด้วย

ไปดูหนังเรื่องนี้กับแฟนตั้งแต่มันอยู่ในโรง

ผิดหวังมาก

อยากซื้อซีดีมารีเพลย์ดูหลาย ๆ  รอบแล้ววิจารณ์

แต่ก็ขี้เกียจอีกนั่นแหละ

จึงไม่ได้ทำ

และประการหนึ่ง

เสียดายเงินว่ะ

อิอิธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๘ มกราคม  ๒๕๕๕
ไม่มีความคิดเห็น: